Strona egzaminów dyplomowych 
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski 
 
Link do systemu APD
Lista recenzentów prac dyplomowych w lutym 2020
Osoba wznawiająca studia w celu złożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego jest zobowiązana do złożenia w dziekanacie na co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem semestru podania o wznowienie studiów. Jednocześnie informujemy, że egzaminy będą odbywać się tylko w terminach przewidzianych w poniższym harmonogramie.


Ważne terminy w roku akademickim 2019/2020


Egzaminy w lutym 2020 r.

 • 20.01.-3.02.2020 - zapisy na pisemny egzamin licencjacki i magisterski w lutym 2020 r.

 • 27.01.-3.02.2020 - wprowadzenie przez studentów do systemu APD informacji o pracy dyplomowej (zgodnie z par. 1 p. 3 załącznika do Zarządzenia Nr 9/2018 Rektora UWr z późn. zm.))

  Aby system APD został dla Państwa otwarty proszę o podanie (poprzez e-mail) tematu pracy oraz nazwiska promotora i recenzenta:
  krystyna.piekarska@uwr.edu.pl (prace licencjackie)
  ewa.ratajczak@uwr.edu.pl (prace magisterskie)

 • 4.02.2020 (wtorek) - termin przekazania pracy dyplomowej recenzentowi

 • 7.02.2020 (piątek) - termin zatwierdzenia przez promotorów prac dyplomowych w systemie APD

 • 10.02.2020 (poniedziałek) - termin składania w dziekanacie prac dyplomowych wydrukowanych z systemu APD. Wraz z pracą student składa płytę CD (w papierowej kopercie z pracą zapisaną w formacie PDF), kserokopię strony tytułowej pracy dyplomowej oraz podpisane oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej (formularz oświadczenia w dziekanacie).

 • 10.02.2020 (poniedziałek) - ostateczny termin (dla osób kończących studia w roku akademickim 2019/2020 semestr zimowy) zgłaszania w dziekanacie gotowości do zaliczenia ostatniego semestru studiów.

 • 11.02.2020 (wtorek) - przed egzaminem dyplomowym promotor jak i recenzent zobowiązani są do napisania w systemie APD oceny pracy.

 • 12.02.2020 (środa) - pisemny egzamin licencjacki (9.00-13.30, sala HS)

 • 18.02.2020 (wtorek) - pisemny egzamin magisterski (9.00-11.00, sala EM)

 • 21.02.2020 (piątek) - ustne egzaminy magisterskie

Osoby które nie zdały pisemnego egzaminu dyplomowego, mogą zwrócić się do dziekana o wyznaczenie II terminu (w sesji poprawkowej). W tym celu proszę skontaktować się z dziekanem bezpośrednio po ogłoszeniu wyników egzaminu.
 
© 2020, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
Designed by rachwal
Ważne terminy • 
Zasady • 
Zadania i rozwiązania • 
Egzaminy dyplomowe
Egzamin licencjacki • 
Egzamin magisterski • 
Praca dyplomowa • 
Pytania i odpowiedzi
FAQ • 
Forum •