Strona egzaminów dyplomowych 
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski 
 
Link do systemu APD
Lista recenzentów prac dyplomowych w czerwcu i wrześniu 2020
Osoba wznawiająca studia w celu złożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego jest zobowiązana do złożenia w dziekanacie na co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem semestru podania o wznowienie studiów. Jednocześnie informujemy, że egzaminy będą odbywać się tylko w terminach przewidzianych w poniższym harmonogramie.

Ważne terminy w roku akademickim 2019/2020Egzaminy we wrześniu 2020 r.

 • 24.08.2020 (poniedziałek) - otwarcie zapisów na pisemny egzamin licencjacki i magisterski oraz ustny egzamin magisterski we wrześniu 2020 r.

 • 1-3.09.2020 - wprowadzenie przez studentów do systemu APD informacji o pracy dyplomowej (zgodnie z par. 1 p. 3 załącznika do Zarządzenia Nr 9/2018 Rektora UWr)

  Aby system APD został dla Państwa otwarty proszę o podanie (poprzez e-mail) tematu pracy oraz nazwiska promotora i recenzenta:
  krystyna.piekarska@uwr.edu.pl (prace licencjackie)
  ewa.ratajczak@uwr.edu.pl (prace magisterskie)

 • 7.09.2020 (poniedziałek) - termin przekazania pracy dyplomowej recenzentowi

 • 9.09.2020 (środa) - koniec zapisów na pisemny egzamin licencjacki i magisterski oraz ustny egzamin magisterski we wrześniu 2020 r.

 • 9.09.2020 (środa) - termin zatwierdzenia przez promotorów prac dyplomowych w systemie APD

 • 11.09.2020 (piątek) - przed egzaminem dyplomowym promotor jak i recenzent zobowiązani są do napisania w systemie APD oceny pracy.

 • 11.09.2020 (piątek) - pisemny egzamin magisterski (od 10:00, dokładna organizacja egzaminu zostanie podana w terminie późniejszym)

 • 14.09.2020 (poniedziałek) - ustne egzaminy magisterskie w formie zdalnej

 • 16.09.2020 (środa) - pisemny egzamin licencjacki (od 9:00, dokładna organizacja egzaminu zostanie podana w terminie późniejszym)

Student niezwłocznie po egzaminie ma obowiązek dostarczyć do dziekanatu:
 • w podpisanej kopercie 4 zdjęcia czarno-białe w stroju wizytowym, o formacie 4,5 cm x 6,5 cm;

 • aby uzyskać odpis dyplomu w języku angielskim należy dostarczyć 1 dodatkowe zdjęcie czarno-białe (takie samo jak pozostałe) w stroju wizytowym, o formacie 4,5 cm x 6,5 cm oraz uiścić opłatę w wysokości 40 zł przelewem na indywidualne konto wskazane w USOSweb.
Opłata za dyplom jest uzależniona od informacji zawartej w Umowie o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych, którą student popisał na początku studiów lub przy wznawianiu na studiów.

 
© 2020, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
Designed by rachwal
Ważne terminy • 
Zasady • 
Zadania i rozwiązania • 
Egzaminy dyplomowe
Egzamin licencjacki • 
Egzamin magisterski • 
Praca dyplomowa • 
Pytania i odpowiedzi
FAQ • 
Forum •