Strona egzaminów dyplomowych 
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski 
 
Link do systemu APD
Lista recenzentów prac dyplomowych w czerwcu i wrześniu 2020
Osoba wznawiająca studia w celu złożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego jest zobowiązana do złożenia w dziekanacie na co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem semestru podania o wznowienie studiów. Jednocześnie informujemy, że egzaminy będą odbywać się tylko w terminach przewidzianych w poniższym harmonogramie.


Ważne terminy w roku akademickim 2019/2020


Egzaminy w czerwcu 2020 r.

 • 27.05.2020 (środa) - otwarcie zapisów na pisemny egzamin licencjacki i magisterski oraz ustny egzamin magisterski w czerwcu 2020 r.

 • 6-12.06.2020 - wprowadzenie przez studentów do systemu APD informacji o pracy dyplomowej (zgodnie z par. 1 p. 3 załącznika do Zarządzenia Nr 9/2018 Rektora UWr)

  Aby system APD został dla Państwa otwarty proszę o podanie (poprzez e-mail) tematu pracy oraz nazwiska promotora i recenzenta:
  krystyna.piekarska@uwr.edu.pl (prace licencjackie)
  ewa.ratajczak@uwr.edu.pl (prace magisterskie)

 • 12.06.2020 (piątek) - termin przekazania pracy dyplomowej recenzentowi

 • 17.06.2020 (środa) - koniec zapisów na pisemny egzamin licencjacki i magisterski oraz ustny egzamin magisterski w czerwcu 2020 r.

 • 17.06.2020 (środa) - termin zatwierdzenia przez promotorów prac dyplomowych w systemie APD

 • 25.06.2020 (czwartek) - przed egzaminem dyplomowym promotor jak i recenzent zobowiązani są do napisania w systemie APD oceny pracy.

 • 29.06.2020 (poniedziałek) - pisemny egzamin licencjacki (9.00-13.20)

 • 30.06.2020 (wtorek) - pisemny egzamin magisterski (10.00-12.00)

UWAGA!
 1. Terminy pisemnych egzaminów dyplomowych podane są przy założeniu, że sytuacja epidemiczna pozwoli na ich przeprowadzenie w Instytucie, w wersji tradycyjnej.

 2. Terminy ustnych egzaminów magisterskich ustalane będą indywidualnie i najprawdopodobniej odbędą się w postaci zdalnej.

 3. Termin składania w dziekanacie: wydrukowanych z systemu APD prac dyplomowych, płyty CD (w papierowej kopercie z pracą zapisaną w formacie PDF), kserokopii strony tytułowej pracy dyplomowej oraz podpisanego oświadczenia o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej (formularz oświadczenia w dziekanacie) będzie ustalany indywidualnie, aby zminimalizować Państwa przebywanie w Instytucie. Informację w sprawie tego terminu otrzymają Państwo w terminie późniejszym.
 
© 2020, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
Designed by rachwal
Ważne terminy • 
Zasady • 
Zadania i rozwiązania • 
Egzaminy dyplomowe
Egzamin licencjacki • 
Egzamin magisterski • 
Praca dyplomowa • 
Pytania i odpowiedzi
FAQ • 
Forum •