Strona egzaminów dyplomowych 
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski 
 
Link do systemu APD
Lista recenzentów prac dyplomowych w czerwcu i we wrześniu 2019
Student wznawiający studia na obronę jest zobowiązany do złożenia w dziekanacie co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem semestru podania o wznowienie studiów w celu obrony pracy dyplomowej. Jednocześnie informujemy, że obrony będą odbywać się tylko w terminach przewidzianych w poniższym harmonogramie.


Ważne terminy w roku akademickim 2018/2019


Egzaminy we wrześniu 2019 r.

 • 19.08.2019 (poniedziałek) - otwarcie zapisów na pisemny egzamin licencjacki i magisterski oraz ustny egzamin magisterski we wrześniu 2019 r.

 • 4-9.09.2018 - wprowadzenie przez studentów do systemu APD informacji o pracy dyplomowej (zgodnie z par. 1 p. 3 załącznika do Zarządzenia Nr 9/2018 Rektora UWr)

  Aby system APD został dla Państwa otwarty proszę o podanie (poprzez e-mail) tematu pracy oraz nazwiska promotora i recenzenta:
  krystyna.piekarska@uwr.edu.pl (prace licencjackie)
  ewa.ratajczak@uwr.edu.pl (prace magisterskie)

 • 9.09.2019 (poniedziałek) - termin przekazania pracy dyplomowej recenzentowi

 • 10.09.2019 (wtorek) - ostateczny termin (dla osób kończących studia w roku akademickim 2018/2019 semestr letni) zgłaszania w dziekanacie gotowości do zaliczenia ostatniego semestru studiów.

 • 11.09.2019 (środa) - koniec zapisów na pisemny egzamin licencjacki i magisterski oraz ustny egzamin magisterski we wrześniu 2019 r.

 • 12.09.2019 (czwartek) - pisemny egzamin magisterski (9.00-11.00, sala WS)

 • 16.09.2019 (poniedziałek) - termin zatwierdzenia przez promotorów prac dyplomowych w systemie APD

  Przed egzaminem dyplomowym promotor jak i recenzent zobowiązani są do napisania w systemie APD oceny pracy.

 • 17.09.2019 (wtorek) - pisemny egzamin licencjacki (9.00-13.20, sala HS)

 • 17.09.2019 (wtorek) - termin składania w dziekanacie prac dyplomowych wydrukowanych z systemu APD. Wraz z pracą student składa płytę CD (w papierowej kopercie z pracą zapisaną w formacie PDF), kserokopię strony tytułowej pracy dyplomowej oraz podpisane oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej (formularz oświadczenia w dziekanacie).

 • 26.09.2019 (czwartek) - ustne egzaminy magisterskie

 
© 2019, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
Designed by rachwal
Ważne terminy • 
Zasady • 
Zadania i rozwiązania • 
Egzaminy dyplomowe
Egzamin licencjacki • 
Egzamin magisterski • 
Praca dyplomowa • 
Pytania i odpowiedzi
FAQ • 
Forum •