Strona egzaminów dyplomowych 
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski 
 
Link do systemu APD
Ważne terminy w roku akademickim 2018/2019


Egzaminy w lutym 2019 r.

 • 14.01.2019 (poniedziałek) - otwarcie zapisów na pisemny egzamin licencjacki i magisterski w lutym 2019 r.

 • 25.01.-28.01.2019 - wprowadzenie przez studentów do systemu APD informacji o pracy dyplomowej (zgodnie z par. 1 p. 3 Zarządzenia Nr 98/2016 Rektora UWr)

  Aby system APD został dla Państwa otwarty proszę o podanie (poprzez e-mail) tematu pracy oraz nazwiska promotora i recenzenta:
  krystyna.piekarska@uwr.edu.pl (prace licencjackie)
  ewa.ratajczak@uwr.edu.pl (prace magisterskie)

 • 28.01.2019 (poniedziałek) - termin przekazania pracy dyplomowej recenzentowi

 • 4.02.2019 (poniedziałek) - koniec zapisów na pisemny egzamin licencjacki i magisterski w lutym 2019 r.

 • 4.02.2019 (poniedziałek) - termin zatwierdzenia przez promotorów prac dyplomowych w systemie APD

 • 5.02.2019 (wtorek) - termin składania przez studentów w dziekanacie prac dyplomowych wydrukowanych z systemu APD. Student składa wraz z pracą płytę CD w papierowej kopercie z pracą zapisaną w formacie PDF, kserokopię strony tytułowej pracy dyplomowej oraz podpisane oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej.

 • 6.02.2019 (środa) - pisemny egzamin licencjacki (9.00-13.20, sala HS)

 • 11.02.2019 (poniedziałek) - ostateczny termin (dla osób kończących studia w roku akademickim 2018/2019 semestr zimowy) zgłaszania w dziekanacie gotowości do zaliczenia ostatniego semestru studiów.

 • 12.02.2019 (wtorek) - przed egzaminem dyplomowym promotor jak i recenzent zobowiązani są do napisania w systemie APD oceny pracy.

 • 12.02.2019 (wtorek) - pisemny egzamin magisterski (9.00-11.00, sala EM)

 • 15.02.2019 (piątek) - ustne egzaminy magisterskie

Osoby które nie zdały pisemnego egzaminu dyplomowego, mogą zwrócić się do dziekana o wyznaczenie II terminu (w sesji poprawkowej). W tym celu proszę skontaktować się z dziekanem bezpośrednio po ogłoszeniu wyników egzaminu.
 
© 2018, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
Designed by rachwal
Ważne terminy • 
Zasady • 
Zadania i rozwiązania • 
Egzaminy dyplomowe
Egzamin licencjacki • 
Egzamin magisterski • 
Praca dyplomowa • 
Pytania i odpowiedzi
FAQ • 
Forum •