Strona egzaminów dyplomowych 
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski 
 

UWAGA!

Studenci nie składają w dziekanacie prac w wersji papierowej

(zgodnie z Zarządzeniem nr 111 oraz 112/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prace dyplomowe oraz oświadczenia o prawach autorskich będą przechowywane i archiwizowane wyłącznie w formie elektronicznej w systemie Archiwum Prac Dyplomowych).
Link do systemu APD
Lista recenzentów prac dyplomowych w lipcu i wrześniu 2022
Student niezwłocznie po egzaminie ma obowiązek dostarczyć do dziekanatu wniosek o wystawienie dyplomu.

Ważne terminy w roku akademickim 2021/2022


Egzaminy we wrześniu 2022 r.

 • 22.08.2022 (poniedziałek) - otwarcie zapisów na pisemny egzamin licencjacki i magisterski oraz ustny egzamin magisterski we wrześniu 2022 r.

 • 22.08-5.09.2022 - wprowadzenie przez studentów do systemu APD pracy dyplomowej

  Aby system APD został dla Państwa otwarty prosimy o podanie (poprzez e-mail) specjalności, tematu pracy oraz nazwiska promotora i recenzenta:
  krystyna.piekarska@uwr.edu.pl (prace licencjackie)
  ewa.ratajczak@uwr.edu.pl (prace magisterskie)

 • 5.09.2022 (poniedziałek) - koniec zapisów na pisemny egzamin licencjacki i magisterski oraz ustny egzamin magisterski we wrześniu 2022 r.

 • 5.09.2022 (poniedziałek) - termin przekazania pracy dyplomowej recenzentowi

 • 8.09.2022 (czwartek) - termin zatwierdzenia przez promotorów prac dyplomowych w systemie APD

 • 9.09.2022 (piątek) - termin (dla osób kończących studia w roku akademickim 2021/2022 semestr letni) zgłaszania w dziekanacie gotowości do zaliczenia ostatniego semestru studiów.

 • 9.09.2022 (piątek) - przed egzaminem dyplomowym promotor jak i recenzent zobowiązani są do napisania w systemie APD oceny pracy.

 • 12.09.2022 (poniedziałek) - pisemny egzamin magisterski (9.00-11.00), sala HS

 • 14.09.2022 (środa) - pisemny egzamin licencjacki (egzamin wstępny na studia II stopnia) (9.00-13.20), sale HS, WS

 • 14.09.2022 (środa) - ustne egzaminy magisterskie 
© 2022, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
Designed by rachwal
Ważne terminy • 
Zasady • 
Zadania i rozwiązania • 
Egzaminy dyplomowe
Egzamin licencjacki • 
Egzamin magisterski • 
Praca dyplomowa •