Strona egzaminów dyplomowych 
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski 
 
Link do systemu APD
Lista recenzentów prac dyplomowych w czerwcu i we wrześniu 2018
Ważne terminy w roku akademickim 2017/2018Egzaminy we wrześniu 2018 r.

 • 20.08.2018 (poniedziałek) - otwarcie zapisów na pisemny egzamin licencjacki i magisterski oraz ustny egzamin magisterski we wrześniu 2018 r.

 • 3-5.09.2018 - wprowadzenie przez studentów do systemu APD informacji o pracy dyplomowej (zgodnie z par. 1 p. 3 Zarządzenia Nr 98/2016 Rektora UWr)

  Aby system APD został dla Państwa otwarty proszę o podanie (poprzez e-mail) tematu pracy oraz nazwiska promotora i recenzenta:
  krystyna.piekarska@uwr.edu.pl (prace licencjackie)
  ewa.ratajczak@uwr.edu.pl (prace magisterskie)

 • 5.09.2018 (środa) - termin przekazania pracy dyplomowej recenzentowi

 • 7.09.2018 (piątek) - ostateczny termin zatwierdzenia przez promotorów prac dyplomowych w systemie APD

 • 10.09.2018 (poniedziałek) - koniec zapisów na pisemny egzamin licencjacki i magisterski oraz ustny egzamin magisterski we wrześniu 2018 r.

 • 11.09.2018 (wtorek) - ostateczny termin (dla osób kończących studia) zgłaszania w dziekanacie gotowości do zaliczenia ostatniego semestru studiów.

 • 12.09.2018 (środa) - pisemny egzamin magisterski (9.00-11.00, sale HS, WS)

 • 13.09.2018 (czwartek) - termin składania w dziekanacie prac magisterskich wydrukowanych z systemu APD. Student składa wraz z pracą płytę CD w papierowej kopercie z pracą zapisaną w formacie PDF, kserokopię strony tytułowej pracy dyplomowej oraz podpisane oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej.

 • 17.09.2018 (poniedziałek) - pisemny egzamin licencjacki (9.00-13.20, sale HS, WS)

 • 24.09.2018 (poniedziałek) - przed egzaminem dyplomowym promotor jak i recenzent zobowiązani są do dostarczenia do dziekanatu podpisanych ocen prac dyplomowych (recenzji), wydrukowanych z systemu APD. Dodatkowo promotor składa w dziekanacie raport podobieństwa (pierwsza strona dokumentu).

 • 26.09.2018 (środa) - ustne egzaminy magisterskie

 
© 2018, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
Designed by rachwal
Ważne terminy • 
Zasady • 
Zadania i rozwiązania • 
Egzaminy dyplomowe
Egzamin licencjacki • 
Egzamin magisterski • 
Praca dyplomowa • 
Pytania i odpowiedzi
FAQ • 
Forum •