Strona egzaminów dyplomowych 
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski 
 
Rok akademicki 2001/2002

Zakres materiału obowiazujacy w roku akademickim 2001/2002
 • pliki: DVI, POSTCRIPT, PDF


Próbny egzamin dyplomowy w kwietniu 2002 r.

Zadania testowe
 • pliki: POSTSCRIPT, PDF

Zadania otwarte
 • pliki: POSTSCRIPT, PDF

Dzień drugi:

Specjalność nauczycielska
 • pliki: POSTSCRIPT, PDF

Specjalność ekonomiczna
 • pliki: POSTSCRIPT, PDF

Specjalność matematyka z informatyką
 • pliki: POSTSCRIPT, PDF

Specjalność zastosowania
 • pliki: POSTSCRIPT, PDF

Specjalność teoretyczna
 • pliki: POSTSCRIPT, PDF


Pisemne egzaminy dyplomowe w dniach 19 i 20 czerwca

Zadania testowe
 • pliki: DVI, POSTSCRIPT, PDF

Rozwiązania testu
 • pliki: DVI, POSTSCRIPT, PDF

Zadania otwarte
 • pliki: DVI, POSTSCRIPT, PDF

Dzień drugi:

Specjalność nauczycielska
 • pliki: DVI, POSTSCRIPT, PDF

Specjalność ekonomiczna
 • pliki: DVI POSTSCRIPT, PDF

Specjalność matematyka z informatyką
 • pliki: DVI, POSTSCRIPT, PDF

Specjalność zastosowania
 • pliki: DVI, POSTSCRIPT, PDF

Specjalność teoretyczna
 • pliki: DVI, POSTSCRIPT, PDF


Pisemne egzaminy dyplomowe w dniach 16 i 17 wrzesnia

Zadania testowe
 • pliki: DVI, POSTSCRIPT, PDF

Rozwiązania testu
 • pliki: DVI, POSTSCRIPT, PDF

Zadania otwarte
 • pliki: DVI, POSTSCRIPT, PDF

Dzień drugi:

Specjalność nauczycielska
 • pliki: DVI, POSTSCRIPT, PDF

Specjalność ekonomiczna
 • pliki: DVI, POSTSCRIPT, PDF

Specjalność matematyka z informatyką
 • pliki: DVI, POSTSCRIPT, PDF

Specjalność zastosowania
 • pliki: DVI, POSTSCRIPT, PDF

Specjalność teoretyczna
 • pliki: DVI, POSTSCRIPT, PDF
 
© 2018, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
Designed by rachwal
Ważne terminy • 
Zasady • 
Zadania i rozwiązania • 
Egzaminy dyplomowe
Egzamin licencjacki • 
Egzamin magisterski • 
Praca dyplomowa • 
Pytania i odpowiedzi
FAQ • 
Forum •