Strona egzaminów dyplomowych 
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski 
 
Rok akademicki 2004/2005

Pisemne egzaminy dyplomowe w dniu 14 lutego 2005 r.

Zadania otwarte
 • pliki: DVI, POSTSCRIPT, PDF

Rozwiązania zadań otwartych
 •  zadanie 1: PDF lub PDF,
 •  zadanie 2: PDF,
 •  zadanie 3: PDF lub PDF,
 •  zadanie 4: PDF lub JPG,
 •  zadanie 5: PDF lub JPG,
 •  zadanie 6: tresc.JPG, rozwiazanie.JPG


Zadania testowe
 • pliki: DVI, POSTSCRIPT, PDF

Rozwiązania testu
 • pliki: DVI, POSTSCRIPT, PDF


Pisemne egzaminy dyplomowe (czesc licencjacka)
w dniu 23 czerwca 2005 r.


Zadania otwarte
 • pliki: DVI POSTSCRIPT, PDF

Rozwiązania zadań otwartych
 •  zadanie 1: JPG1 lub JPG2
 •  zadanie 2: JPG,
 •  zadanie 3: JPG,
 •  zadanie 4: JPG,
 •  zadanie 5: JPG,
 •  zadanie 6: JPG,


Zadania testowe
 • pliki: DVI, POSTSCRIPT, PDF

Rozwiązania testu
 • pliki: DVI, POSTSCRIPT, PDF

Pisemny egzamin dyplomowy (czesc magisterska)
w dniu 27 czerwca 2005 r.


Zadania dla wszystkich specjalności w formatach
 • pliki: DVI, POSTSCRIPT, PDF

Rozwiązania zadań dla specjalnosci nauczycielskiej
 • pliki: DVI, POSTSCRIPT, PDF

Pisemne egzaminy dyplomowe w dniach 20 i 23 września 2005 r.

Zadania otwarte
 • pliki: DVI POSTSCRIPT, PDF

Rozwiązania zadań otwartych
 • pliki: DVI, POSTSCRIPT, PDF

Zadania testowe
 • pliki: DVI, POSTSCRIPT, PDF

Rozwiązania testu
 • pliki: DVI, POSTSCRIPT, PDF

Zadania dla wszystkich specjalności w formatach
 • pliki: DVI, POSTSCRIPT, PDF

 
© 2020, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
Designed by rachwal
Ważne terminy • 
Zasady • 
Zadania i rozwiązania • 
Egzaminy dyplomowe
Egzamin licencjacki • 
Egzamin magisterski • 
Praca dyplomowa • 
Pytania i odpowiedzi
FAQ • 
Forum •