Strona egzaminów dyplomowych 
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski 
 
Rok akademicki 2006/2007

Pisemne egzaminy dyplomowe w dniu 12 lutego 2007 r.
(Czesc licencjacka)


Zadania otwarte
 •  PDF

Zadania testowe
 • pliki: PDF

Rozwiązania testu
 • pliki: PDF

Pisemne egzaminy dyplomowe w dniu 16 lutego 2007 r.
(Czesc magisterska)


Zadania dla wszystkich specjalności w formatach
 • pliki: PDF

Pisemne egzaminy dyplomowe (czesc licencjacka)
w dniu 27 czerwca 2007 r.


Zadania otwarte: PDF

Zadania testowe: PDF

Rozwiązania testu: PDF

Pisemny egzamin dyplomowy (cześć magisterska)
w dniu 2 lipca 2007 r.


Zadania dla wszystkich specjalności:
 • plik: PDF


Pisemne egzaminy dyplomowe w dniach 10 i 17 września 2006 r.

Zadania otwarte
 • plik: PDF

Zadania testowe
 • plik: PDF

Rozwiązania testu
 • pliki: PDF

Zadania z drugiej częsći dla specjalności teoretycznej
(egzamin odbył się 5-go września ze względu na rekrutację na studia doktoranckie) w formacie
 •  PDF
Pisemny egzamin dyplomowy (cześć magisterska)
w dniu 17 września 2007 r.


Zadania dla pozostałych specjalności:
 • plik: PDF

 
© 2020, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
Designed by rachwal
Ważne terminy • 
Zasady • 
Zadania i rozwiązania • 
Egzaminy dyplomowe
Egzamin licencjacki • 
Egzamin magisterski • 
Praca dyplomowa • 
Pytania i odpowiedzi
FAQ • 
Forum •