Strona egzaminów dyplomowych 
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski 
 
Rok akademicki 2007/2008

Pisemne egzaminy dyplomowe w dniu 7 lutego 2008 r.
(część licencjacka)


Zadania testowe:
 • pliki: PDF
Rozwiązania testu:
 • pliki: PDF

Zadania otwarte
 •  PDF

Pisemne egzaminy dyplomowe w dniu 13 lutego 2008 r.
(część magisterska)


Zadania dla wszystkich specjalności:
 • pliki: PDF
Pisemne egzaminy dyplomowe w dniu 25 czerwca 2008 r.
(część licencjacka)


Zadania testowe:
 • plik: PDF
Rozwiązania testu:
 • plik: PDF

Zadania otwarte:
 • plik: PDF

Pisemny egzamin dyplomowy w dniu 30 czerwca 2008 r.
(część magisterska)


Zadania dla wszystkich specjalności:
 • plik: PDF
Pisemny egzamin dyplomowy w dniu 17 września 2008 r.
(część licencjacka)


Zadania testowe
 • plik: PDF
Rozwiązania testu
 • pliki: PDF

Zadania otwarte
 • plik: PDF


Pisemny egzamin dyplomowy w dniu 23 września 2008 r.
(część magisterska)


Zadania dla wszystkich specjalności:
 • plik: PDF

 
© 2020, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
Designed by rachwal
Ważne terminy • 
Zasady • 
Zadania i rozwiązania • 
Egzaminy dyplomowe
Egzamin licencjacki • 
Egzamin magisterski • 
Praca dyplomowa • 
Pytania i odpowiedzi
FAQ • 
Forum •