Strona egzaminów dyplomowych 
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski 
 
Rok akademicki 2008/2009

Pisemny egzamin dyplomowy w dniu 11 lutego 2009 r.
(część licencjacka)


Zadania testowe:
 • plik: PDF
Rozwiązania testu:
 • plik: PDF

Zadania otwarte
 • plik PDF

Pisemny egzamin dyplomowy w dniu 17 lutego 2009 r.
(część magisterska)


Zadania dla wszystkich specjalności:
 • plik: PDF
Pisemny egzamin dyplomowy w dniu 22 czerwca 2009 r.
(część licencjacka)


Zadania testowe:
 • plik: PDF
Rozwiązania testu:
 • plik: PDF

Zadania otwarte:
 • plik: PDF

Pisemny egzamin dyplomowy w dniu 25 czerwca 2009 r.
(część magisterska)


Zadania dla wszystkich specjalności:
 • plik: PDF
Pisemny egzamin dyplomowy w dniu 21 września 2009 r.
(część licencjacka)


Zadania testowe
 • plik: PDF
W zadaniu 19 brakuje założenia, że krawędź sześcianu ma długość 1.

Rozwiązania testu
 • pliki: PDF

Zadania otwarte
 • plik: PDF
W zadaniu 5 brakuje założenia. Można dodać założenie P(0)=1 lub wielomian nie ma pierwiastków na osi urojonej, a współczynnik przy najwyższej potędze wynosi 1.


Pisemny egzamin dyplomowy w dniu 23 września 2009 r.
(część magisterska)


Zadania dla wszystkich specjalności:
 • plik: PDF

 
© 2020, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
Designed by rachwal
Ważne terminy • 
Zasady • 
Zadania i rozwiązania • 
Egzaminy dyplomowe
Egzamin licencjacki • 
Egzamin magisterski • 
Praca dyplomowa • 
Pytania i odpowiedzi
FAQ • 
Forum •