Strona egzaminów dyplomowych 
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski 
 
Rok akademicki 2014/2015

Pisemny egzamin dyplomowy w dniu 16 lutego 2015 r.
(część licencjacka)


Zadania testowe:
 • plik: PDF
Rozwiązania testu:
 • plik: PDF

Zadania otwarte
 • plik PDF


Pisemny egzamin dyplomowy w dniu 22 czerwca 2015 r.
(część licencjacka)


Zadania testowe:
 • plik: PDF

Rozwiązania testu
 • plik: PDF

Zadania otwarte:
 • plik: PDF

Pisemny egzamin dyplomowy w dniu 24 czerwca 2015 r.
(część magisterska)


Zadania dla wszystkich specjalności:
 • plik: PDF

Pisemny egzamin dyplomowy w dniu 21 września 2015 r.
(część licencjacka)


Zadania testowe
 • plik: PDF

Rozwiązania testu
 • pliki: PDF

Zadania otwarte
 • plik: PDF

 
© 2020, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
Designed by rachwal
Ważne terminy • 
Zasady • 
Zadania i rozwiązania • 
Egzaminy dyplomowe
Egzamin licencjacki • 
Egzamin magisterski • 
Praca dyplomowa • 
Pytania i odpowiedzi
FAQ • 
Forum •