Strona egzaminów dyplomowych 
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski 
 
Rok akademicki 2017/2018

Pisemny egzamin dyplomowy w dniu 8 lutego 2018 r.
(część licencjacka)


Zadania testowe:
 • plik: PDF

Rozwiązania testu:
 • plik: PDF

Zadania otwarte
 • plik PDF

Pisemny egzamin dyplomowy w dniu 9 lutego 2018 r.
(część magisterska)


Zadania dla wszystkich specjalności:
 • plik: PDF
Pisemny egzamin dyplomowy w dniu 26 czerwca 2018 r.
(część licencjacka)


Zadania testowe:
 • plik: PDF

Rozwiązania testu
 • plik: PDF

Zadania otwarte:
 • plik: PDF

Pisemny egzamin dyplomowy w dniu 25 czerwca 2018 r.
(część magisterska)


Zadania dla wszystkich specjalności:
 • plik: PDF

Pisemny egzamin dyplomowy w dniu 17 września 2018 r.
(część licencjacka)


Zadania testowe
 • plik: PDF

Rozwiązania testu
 • pliki: PDF

Zadania otwarte
 • plik: PDF


Pisemny egzamin dyplomowy w dniu 12 września 2018 r.
(część magisterska)


Zadania dla wszystkich specjalności:
 • plik: PDF

 
© 2019, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
Designed by rachwal
Ważne terminy • 
Zasady • 
Zadania i rozwiązania • 
Egzaminy dyplomowe
Egzamin licencjacki • 
Egzamin magisterski • 
Praca dyplomowa • 
Pytania i odpowiedzi
FAQ • 
Forum •