Strona egzaminów dyplomowych 
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski 
 
Link do systemu APD
Lista recenzentów prac dyplomowych w czerwcu/wrześniu 2021
Student niezwłocznie po egzaminie ma obowiązek dostarczyć do dziekanatu wniosek o wystawienie dyplomu.

Ważne terminy w roku akademickim 2020/2021Egzaminy w czerwcu 2021 r.

 • 24.05.2021 (poniedziałek) - otwarcie zapisów na pisemny egzamin licencjacki i magisterski oraz ustny egzamin magisterski w czerwcu 2021 r.

 • 7-14.06.2021 - wprowadzenie przez studentów do systemu APD informacji o pracy dyplomowej (zgodnie z par. 1 p. 4 załącznika do Zarządzenia Nr 42/2021 Rektora UWr)

  Aby system APD został dla Państwa otwarty prosimy o podanie (poprzez e-mail) specjalności, tematu pracy oraz nazwiska promotora i recenzenta:
  krystyna.piekarska@uwr.edu.pl (prace licencjackie)
  ewa.ratajczak@uwr.edu.pl (prace magisterskie)

 • 14.06.2021 (poniedziałek) - termin przekazania pracy dyplomowej recenzentowi

 • 14.06.2021 (poniedziałek) - koniec zapisów na pisemny egzamin licencjacki i magisterski oraz ustny egzamin magisterski w czerwcu 2021 r.

 • 18.06.2021 (piątek) - termin zatwierdzenia przez promotorów prac dyplomowych w systemie APD

 • 22.06.2021 (wtorek) - termin składania w dziekanacie prac dyplomowych wydrukowanych z systemu APD. Wraz z pracą student składa płytę CD (w papierowej kopercie z pracą zapisaną w formacie PDF), kserokopię strony tytułowej pracy dyplomowej oraz podpisane oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej (formularz oświadczenia dostępny na stronie wmi.uni.wroc.pl w zakładce Dziekanat - Formularze podań).

 • 24.06.2021 (czwartek) - termin (dla osób kończących studia w roku akademickim 2020/2021 semestr letni) zgłaszania w dziekanacie gotowości do zaliczenia ostatniego semestru studiów.

 • 28.06.2021 (poniedziałek) - przed egzaminem dyplomowym promotor jak i recenzent zobowiązani są do napisania w systemie APD oceny pracy.

 • 29.06.2021 (wtorek) - pisemny egzamin licencjacki (9.00-13.20)

 • 30.06.2021 (środa) - pisemny egzamin magisterski (9.00-11.00)

 • 2.07.2021 (piątek) - ustne egzaminy magisterskie


Egzaminy we wrześniu 2021 r.

 • 23.08.2021 (poniedziałek) - otwarcie zapisów na pisemny egzamin licencjacki i magisterski oraz ustny egzamin magisterski we wrześniu 2021 r.

 • 1-8.09.2021 - wprowadzenie przez studentów do systemu APD informacji o pracy dyplomowej (zgodnie z par. 1 p. 4 załącznika do Zarządzenia Nr 42/2021 Rektora UWr)

  Aby system APD został dla Państwa otwarty prosimy o podanie (poprzez e-mail) specjalności, tematu pracy oraz nazwiska promotora i recenzenta:
  krystyna.piekarska@uwr.edu.pl (prace licencjackie)
  ewa.ratajczak@uwr.edu.pl (prace magisterskie)

 • 8.09.2021 (środa) - termin przekazania pracy dyplomowej recenzentowi

 • 8.09.2021 (środa) - koniec zapisów na pisemny egzamin licencjacki i magisterski oraz ustny egzamin magisterski we wrześniu 2021 r.

 • 9.09.2021 (czwartek) - termin zatwierdzenia przez promotorów prac dyplomowych w systemie APD

 • 13.09.2021 (poniedziałek) - termin składania w dziekanacie prac dyplomowych wydrukowanych z systemu APD. Wraz z pracą student składa płytę CD (w papierowej kopercie z pracą zapisaną w formacie PDF), kserokopię strony tytułowej pracy dyplomowej oraz podpisane oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej (formularz oświadczenia dostępny na stronie wmi.uni.wroc.pl w zakładce Dziekanat - Formularze podań).

 • 13.09.2021 (poniedziałek) - pisemny egzamin magisterski

 • 14.09.2021 (wtorek) - termin (dla osób kończących studia w roku akademickim 2020/2021 semestr letni) zgłaszania w dziekanacie gotowości do zaliczenia ostatniego semestru studiów.

 • 15.09.2021 (środa) - przed egzaminem dyplomowym promotor jak i recenzent zobowiązani są do napisania w systemie APD oceny pracy.

 • 16.09.2021 (czwartek) - ustne egzaminy magisterskie

 • 17.09.2021 (piątek) - pisemny egzamin licencjacki (egzamin wstępny na studia II stopnia) 
© 2021, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
Designed by rachwal
Ważne terminy • 
Zasady • 
Zadania i rozwiązania • 
Egzaminy dyplomowe
Egzamin licencjacki • 
Egzamin magisterski • 
Praca dyplomowa • 
Pytania i odpowiedzi
FAQ • 
Forum •