Strona egzaminów dyplomowych 
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski 
 
Zapisy na egzaminy dyplomowe w lutym 2023 r.

Zapisy na egzaminy odbywają się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza bądź formularzy MS Forms (prosimy o uważne czytanie opisów formularzy). Ostateczny termin zapisów upływa 12 lutego 2023 r.UWAGA!

Studenci nie składają w dziekanacie prac w wersji papierowej

(zgodnie z Zarządzeniem nr 111 oraz 112/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prace dyplomowe oraz oświadczenia o prawach autorskich będą przechowywane i archiwizowane wyłącznie w formie elektronicznej w systemie Archiwum Prac Dyplomowych).
Link do systemu APD
Lista recenzentów prac dyplomowych w lutym 2023
Student niezwłocznie po egzaminie ma obowiązek dostarczyć do dziekanatu wniosek o wystawienie dyplomu.

Ważne terminy w roku akademickim 2022/2023


Egzaminy w lutym 2023 r.

 • 23.01-12.02.2023 - zapisy na pisemny egzamin licencjacki i magisterski w lutym 2023 r.

 • 23.01-5.02.2023 - wprowadzenie przez studentów do systemu APD pracy dyplomowej (zgodnie z par. 1 p. 3 Załącznik do zarządzenia Nr 9/2018 Rektora UWr z późn. zm.)

  Aby system APD został dla Państwa otwarty proszę o podanie (poprzez e-mail) tematu pracy oraz nazwiska promotora i recenzenta:
  krystyna.piekarska@uwr.edu.pl (prace licencjackie)
  ewa.ratajczak@uwr.edu.pl (prace magisterskie)

 • 06.02.2023 (poniedziałek) - termin przekazania pracy dyplomowej recenzentowi

 • 10.02.2023 (piątek) - termin zatwierdzenia przez promotorów prac dyplomowych w systemie APD - ZMIANA!

 • 15.02.2023 (środa) - przed egzaminem dyplomowym promotor jak i recenzent zobowiązani są do napisania w systemie APD oceny pracy - ZMIANA!

 • 15.02.2023 (środa), 9:00-13:30 - egzamin wstępny na studia drugiego stopnia (kierunek Matematyka), s. HS - patrz uwaga poniżej

 • 25.02.2023 (sobota), 9:00-11:00 - pisemny egzamin magisterski, s. HS

 • 25.02.2023 (sobota), 9:00-13:30 - pisemny egzamin licencjacki, s. WS

 • 28.02.2023 (wtorek) - ustne egzaminy magisterskie

UAWAGA: Osoby, które zdadzą egzamin wstępny na studia magisterskie, mogą wystąpić do dziekana o uznanie tych wyników jako pisemnego egzaminu licencjackiego.


 
© 2023, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
Designed by rachwal
Ważne terminy • 
Zasady • 
Zadania i rozwiązania • 
Egzaminy dyplomowe
Egzamin licencjacki • 
Egzamin magisterski • 
Praca dyplomowa •