Strona egzaminów dyplomowych 
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski 
 
Osoby kończące studia (pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite
magisterskie) proszone są o wypełnienie ogólnouniwersyteckiej ankiety, dostępnej tutaj.

Link do systemu APD
Lista recenzentów prac dyplomowych
Ważne terminy w roku akademickim 2016/2017


Egzaminy we wrześniu 2017 r.

 • 21.08.2017 (poniedziałek) - otwarcie zapisów na pisemny egzamin licencjacki i magisterski oraz ustny egzamin magisterski we wrześniu 2017 r.

 • 4.09.2017 (poniedziałek) - termin przekazania pracy magisterskiej recenzentowi (dotyczy studentów planujących ustny egzamin magisterski we wrześniu)

 • 4-6.09.2017 - wprowadzenie przez studentów do systemu APD informacji o pracy dyplomowej (zgodnie z par. 1 p. 3 Zarządzenia Nr 98/2016 Rektora UWr)

  Aby system APD został dla Państwa otwarty proszę o podanie (poprzez e-mail) tematu pracy oraz nazwiska promotora i recenzenta:
  krystyna.piekarska@uwr.edu.pl (prace licencjackie)
  ewa.ratajczak@uwr.edu.pl (prace magisterskie)

 • 8.09.2017 (piątek) - ostateczny termin zatwierdzenia przez promotorów prac dyplomowych w systemie APD

 • 11.09.2017 (poniedziałek) - koniec zapisów na pisemny egzamin licencjacki i magisterski oraz ustny egzamin magisterski we wrześniu 2017 r.

 • 13.09.2017 (środa) - termin składania indeksów w dziekanacie

 • 13.09.2017 (środa) - pisemny egzamin magisterski (9.00-11.00, sale HS, WS)

 • 14.09.2017 (czwartek) - termin składania w dziekanacie prac magisterskich wydrukowanych z systemu APD (dotyczy studentów planujących ustny egzamin magisterski we wrześniu)

 • 18.09.2017 (poniedziałek) - pisemny egzamin licencjacki (9.00-13.20, sale HS, WS)

 • 25.09.2017r (poniedziałek) - termin zatwierdzania przez promotorów i recenzentów recenzji w APD, wydrukowania z systemu antyplagiatowego raportu podobieństwa (pierwsza strona dokumentu), wydrukowania i dostarczenia podpisanych dokumentów do dziekanatu.

 • 27.09.2017 (środa) - ustne egzaminy magisterskie

 
© 2017, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
Designed by rachwal
Ważne terminy • 
Zasady • 
Zadania i rozwiązania • 
Egzaminy dyplomowe
Egzamin licencjacki • 
Egzamin magisterski • 
Praca dyplomowa • 
Pytania i odpowiedzi
FAQ • 
Forum •