Zapisy na pisemne egzaminy dyplomowe
oraz egzamin wstępny na studia drugiego stopnia,
które odbędą się w lutym 2018 r.

Zapisy na egzaminy dyplomowe we lutym 2018 r. zakończone!!!!