Content
INSTYTUT MATEMATYCZNY
 
dot
logo  
 
dot dot

 
dot dot
dot  
dot
dot
Studia
dot
Studenci
dot
Forum IM
dot
Aktualności
dot
Praca
dot
Popularyzacja matematyki
dot
 
dot
Instytut
dot
Nauczyciele akademiccy
dot
Inni pracownicy
dot
Doktoranci
dot
Pracownia Ekspertyz Statystycznych
dot
Instytut w obiektywie
dot
Jak do nas trafić - mapa
dot
Regulamin IM
dot
Pliki do pobrania
dot
Infrastruktura Informatyczna
dot
Badania i seminaria naukowe
dot
Redagujemy
dot
Biblioteka
dot
Nasze sukcesy
dot
Linki
dot
 
 
Szybki dostęp:
dot
E-learning
MathSciNet
Poczta  Webmail
USOSweb
 
Nowa poczta
(Zimbra)
dot
dot
 
 
Współpracujemy z:
dot

 
dot
dot
Wroclaw Univeristy
 
INSTYTUT MATEMATYCZNY


50-384 Wrocław, pl. Grunwaldzki 2/4
tel.: 71 375 7401
E-mail: dyrekcja(at)math.uni.wroc.pl

Dyrektor instytutu:
prof. dr hab. Ludomir Newelski

Zastępcy dyrektora

 • do spraw dydaktycznych: dr hab. Andrzej Raczyński
 • do spraw finansowych: dr hab. Maciej Paluszyński
 • do spraw naukowych: prof. dr hab. Krzysztof Dębicki

W instytucie pracuje:

 • 24 profesorów tytularnych,
 • 18 doktorów habilitowanych, w tym
  • 2 na stanowisku profesora UWr,
  • 14 na stanowisku adiunkta,
  • 2 na stanowisku starszego wykładowcy,
 • 35 doktorów, w tym
  • 1 na stanowisku docenta,
  • 25 na stanowisku adiunkta,
  • 1 na stanowisku adiunkta naukowego,
  • 5 na stanowisku starszego wykładowcy,
  • 3 na stanowisku asystenta,
 • 5 magistrów, w tym
  • 1 na stanowisku starszego wykładowcy,
  • 4 na stanowisku wykładowcy,
Lista pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych

Lista kontaktowa


Instytut Matematyczny posiada 9 zakładów, Pracownię Dydaktyki Matematyki oraz PREST - Pracownię Ekspertyz Statystycznych.

Zakłady

Algebra i Teoria Liczb

Kierownik: prof. dr hab. Ludomir Newelski, tel. 71 375 7462

Analiza Funkcjonalna

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Damek, tel. 71 375 7457

Analiza Matematyczna

Kierownik: prof. dr hab. Marek Bożejko, tel. 71 375 7086

Geometria

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Świątkowski, tel. 71 375 7491

Logika i Podstawy Matematyki

Kierownik: prof. dr hab. Janusz Pawlikowski, tel. 71 375 7446

Równania Różniczkowe

Kierownik: prof. dr hab. Piotr Biler, tel. 71 375 7408

Teoria Prawdopodobieństwa

Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Rolski, tel. 71 375 7403

Topologia

Kierownik: prof. dr hab. Paweł Krupski, tel. 71 375 7451

Zastosowania Matematyki

Kierownik: prof. dr hab. Władysław Szczotka, tel. 71 375 7396

Pracownia Dydaktyki Matematyki

Kierownik: mgr Małgorzata Mikołajczyk, tel. 71 375 7416

PREST - Pracownia Ekspertyz Statystycznych

Kierownik: mgr Kamil Dyba, prest@math.uni.wroc.pl


Obszar badań naukowych : podstawy matematyki, topologia continuów, teoria modeli, algebra, kombinatoryka, teoria liczb, geometria i topologia różniczkowa, geometryczna teoria grup, równania różniczkowe, analiza harmoniczna, teoria miary, analiza funkcjonalna, teoria prawdopodobieństwa, procesy stochastyczne, zastosowania teorii prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna, historia matematyki, dydaktyka.


Studia prowadzone w instytucie

Stacjonarne:

 • 3-letnie studia licencjackie w specjalnościach:
  • matematyka teoretyczna,
  • zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki,
  • matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach,
  • matematyka z informatyką,
  • biomatematyka,
  • nauczycielska (jednoprzedmiotowa lub dwuprzedmiotowa z informatyką).

 • 2-letnie studia uzupełniające magisterskie w specjalnościach:
  • matematyka teoretyczna,
  • zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki,
  • matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach,
  • matematyka z informatyką,
  • biomatematyka,
  • nauczycielska (jednoprzedmiotowa lub dwuprzedmiotowa z informatyką).
Doktoranckie

Podyplomowe


Pracownicy Instytutu będący członkami redakcji czasopism naukowych:

 
dot
 
 
STRONA GŁÓWNA  |   SZUKAJ  |  

pl. Grunwaldzki 2/4,   50-384 Wrocław   POLSKA
tel.: (+48) 71 37 57 401,  e-mail: dyrekcja@math.uni.wroc.pl