Strona główna Ogłoszenia

Ogłoszenia

Plan Dnia Otwartych Drzwi w Instytucie Matematycznego UWr, na który zapraszamy w sobotę 13 kwietnia 2019 r., można znaleźć na stronie Instytutu.

15.03.2019

Informujemy, że w tym roku Dzień Otwartych Drzwi w Instytucie Matematycznym UWr odbędzie się 13 kwietnia.

Więcej szczegółów wkrótce.

15.02.2019

Rekrutacja lutowa na matematykę zakończona! Przyjęliśmy 101 osób. Wszystkim przyjętym gratulujemy!

Przypominamy o konieczności niezwłocznego wniesienia opłaty za legitymację studencką (tym, którzy chcą ją dostać).

Osoby przyjęte zachęcamy do odwiedzenia strony 1. roku (śródroczni), na której znajdą wiele przydatnych informacji.

15.02.2019

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłosiła dziś listę osób zaproszonych do składania dokumentów.

Osoby, które znajdą się na tej liście powinny w dniach 11-12 lutego 2019 r. w godzinach 8:00-13:30 dostarczyć wymagane dokumenty do Instytutu Matematycznego UWr przy pl. Grunwaldzkim 2/4 do pokoju 303.

Przypominamy też, że jeśli okaże się, iż liczba osób, które złożyły dokumenty, jest mniejsza od limitu przyjęć, to w środę 13 lutego 2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w Instytucie Matematycznym UWr odczytana zostanie lista rezerwowa studentów, którzy nie zostali wcześniej zaproszeni do składania dokumentów. Osoby z tej listy, które będą wówczas obecne z kompletem dokumentów, zostaną przyjęte na studia (w kolejności wyczytywania, do wypełnienia limitu).

Powyższe informacje dotyczą rekrutacji na studia licencjackie. Osoby rekrutujące się na studia magisterskie składają dokumenty w dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki.

08.02.2019

Pojawiły się już terminy związane z rekrutacją lutową w roku 2019 na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku matematyka.

Rejestracja elektroniczna zostanie otworzona już 21 grudnia 2018 r.

Zachęcam do zapoznania się za szczegółowymi terminami i zasadami rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia.

19.12.2018

Informacje dotyczące terminów związanych z rekrutacją w lutym 2019 r. pojawią się w grudniu 2018 r.

23.10.2018
Kontakt

Kontakt

Instytut Matematyczny

pl. Grunwaldzki 2/4

50-384 Wrocław

rekrutacja@math.uni.wroc.pl

Dziekanat

ul. Joliot-Curie 15

50-383 Wrocław

71 375 7895

Masz pytanie? Zadaj je nam