Strona główna Ogłoszenia

Ogłoszenia

Wszystkie osoby przyjęte na pierwszy rok studiów matematycznych zapraszamy na przeznaczoną dla nich stronę pierwszego roku, na której pojawiają się ważne dla nich informacje. Obecnie znajduje się tam np. plan dni adaptacyjnych.

23.07.2018

Rekrutacja lipcowa na matematykę zakończona! Przyjęliśmy 224 osoby, wypełniając tym samym limit miejsc. Wszystkim przyjętym gratulujemy!

Przypominamy o konieczności niezwłocznego wniesienia opłaty za legitymację studencką (tym, którzy chcą ją dostać).

Dla porządku zaznaczamy też, że w związku z wypełnieniem limitu miejsc nie będzie rekrutacji uzupełniającej we wrześniu.

23.07.2018

Zakończyła się pierwsza tura rekrutacji, a rozpoczęła druga. Osoby zaproszone do składania dokumentów w drugiej turze rekrutacji mogą złożyć je w piątek 20 lipca oraz w poniedziałek 23 lipca w godz. 9-14 w Instytucie Matematycznym UWr w sali 202 (tuż obok wejścia do Instytutu od strony parkingu).

19.07.2018

Osobom pragnącym dostać miejsce w akademiku przypominamy, że termin składania wniosków (elektronicznych) o akademik upływa już w czwartek 19 lipca o 24:00.

Wszelki szczegółowe informacje oraz procedurę składania wniosku można znaleźć na tej ogólnouniwersyteckiej stronie. Warto poczytać dokumenty, które można znaleźć na ww. stronie i na stronach z nią powiązanych (uważnie i dociekliwie, bo nie wszystkie informacje muszą być łatwo dostępne).

16.07.2018

Rejestracja elektroniczna w ramach rekrutacji na studia I stopnia została zamknięta. Teraz Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne wśród osób, które zarejestrowały się i wniosły opłatę rekrutacyjną.

Lista kandydatów do przyjęcia na studia zostanie ogłoszona w dniu 12 lipca. Osoby, które znajdą się na tej liście, powinny dostarczyć stosowne dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Komisja będzie urzędować w dniach: 13 lipca (piątek) oraz 16-18 lipca (poniedziałek-środa) w godz. 9-14 w Instytucie Matematycznym UWr w sali 202 (tuż obok wejścia do Instytutu od strony parkingu).

W godzinach pracy Komisji można kontaktować się z nią telefonicznie pod nr. telefonu 71 375 74 94 oraz mailowo: ewa.lamch(at)uwr.edu.pl.

09.07.2018

Przypominamy o trwających zapisach na czerwcowy egzamin wstępny na studia II stopnia (jest on tożsamy z egzaminem licencjackim, kończącym studia I stopnia).

Zapisy trwają do środy 13 czerwca 2018 r.

06.06.2018

Ruszyła rejestracja elektroniczna w ramach rekrutacji letniej na studia I i II stopnia na kierunku matematyka. Zachęcam do zapoznania się za szczegółowymi terminami i zasadami rekrutacji na studia licencjackie oraz na studia magisterskie. Samej rejestracji można dokonać w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Jest na to czas do 8 lipca 2018 r. (I stopień) bądź do 16 września 2018 r. (II stopień).

04.04.2018

Plan Dnia Otwartych Drzwi w Instytucie Matematycznego UWr, na który zapraszamy w sobotę 7 kwietnia 2018, można znaleźć na stronie Instytutu.

23.03.2018
Kontakt

Kontakt

Instytut Matematyczny

pl. Grunwaldzki 2/4

50-384 Wrocław

rekrutacja@math.uni.wroc.pl

Dziekanat

ul. Joliot-Curie 15

50-383 Wrocław

71 375 7895

Masz pytanie? Zadaj je nam