Strona główna Ogłoszenia

Ogłoszenia

Wszystkie osoby przyjęte na pierwszy rok studiów matematycznych zapraszamy na przeznaczoną dla nich stronę pierwszego roku, na której pojawiają się ważne dla nich informacje. Obecnie znajduje się tam np. plan dni adaptacyjnych.

24.07.2017

Rekrutacja lipcowa na matematykę zakończona! Przyjęliśmy 220 osób, wypełniając tym samym limit miejsc. Wszystkim przyjętym gratulujemy!

Przypominamy o konieczności niezwłocznego wniesienia opłaty za legitymację studencką (tym, którzy chcą ją dostać).

Przypominamy też, że składanie wniosków o akademik drogą elektroniczną kończy się już 25 lipca (szczegóły na siódmej stronie "Zasad zakwaterowania...", które można znaleźć na podlinkowanej stronie).

Dla porządku zaznaczamy też, że w związku z wypełnieniem limitu miejsc nie będzie rekrutacji uzupełniającej we wrześniu.

24.07.2017

Rejestracja elektroniczna w ramach rekrutacji na studia I stopnia została zamknięta. Teraz Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne wśród osób, które zarejestrowały się i wniosły opłatę rekrutacyjną.

Lista kandydatów do przyjęcia na studia zostanie ogłoszona w dniu 11 lipca. Osoby, które znajdą się na tej liście, powinny dostarczyć stosowne dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Komisja będzie urzędować w dniach 12-14 lipca (środa-piątek) oraz 17 lipca (poniedziałek) w godz. 9-14 w Instytucie Informatyki UWr w sali 4 (bądź wyjątkowo w pok. 303 w Instytucie Matematycznym UWr, jeśli we wspomnianej wcześniej sali nikogo nie będzie).

W godzinach pracy Komisji można kontaktować się z nią telefonicznie pod nr. telefonu 71 375 74 94 oraz mailowo: ewa.lamch(at)uwr.edu.pl.

09.07.2017

Ruszyła rejestracja elektroniczna w ramach rekrutacji letniej na studia I i II stopnia na kierunku matematyka. Zachęcam do zapoznania się za szczegółowymi terminami i zasadami rekrutacji na studia licencjackie oraz na studia magisterskie. Samej rejestracji można dokonać w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Jest na to czas do 6 lipca 2017 r. (I stopień) bądź do 17 września 2017 r. (II stopień).

01.04.2017

Zapraszamy w sobotę 25 marca na Drzwi Otwarte Instytutu Matematycznego UWr.

08.03.2017

Pojawiły się już terminy związane z rekrutacją letnią w roku 2017 na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku matematyka.

Rejestracja elektroniczna zostanie otworzona już 1 kwietnia 2017 r.

Zachęcam do zapoznania się za szczegółowymi terminami i zasadami rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia.

07.03.2017

Rekrutacja zakończona.

Wszystkim przyjętym gratulujemy i przypominamy o konieczności niezwłocznego wniesienia opłaty za legitymację studencką (tym, którzy chcą ją dostać).

Naszym studentom, którzy rekrutowali się ponownie przypominamy, że powinni jak najszybciej zgłosić się do dziekanatu, by skreślić się ze "starych" studiów.

Zapraszamy na stronę pierwszego roku, na której jest już plan dni adaptacyjnych, plan zajęć oraz lektura obowiązkowa: Przewodnik dla nowo przyjętych studentów.

A wszystkim, którzy jeszcze nie są naszymi studentami, a chcieliby, przypominamy, że rejestracja elektroniczna w ramach rekrutacji letniej zacznie się już 1 kwietnia.

18.02.2017

Rekrutacja elektroniczna zakończona. Teraz Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna pracuje, by jutro (14 lutego 2017) ogłosić listę osób zaproszonych do składania dokumentów.

Osoby, które znajdą się na tej liście powinny w dniach 15-16 lutego w godzinach 10-14 dostarczyć wymagane dokumenty do Instytutu Matematycznego UWr przy pl. Grunwaldzkim 2/4 do pokoju 303. Osoby, które nie mają zaksięgowanej wpłaty w systemie IRKA powinny dostarczyć potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Przypominamy też, że jeśli okaże się, iż liczba osób, które złożyły dokumenty, jest mniejsza od limitu przyjęć, to w dniu 16 lutego 2017 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w Instytucie Matematycznym UWr odczytana zostanie lista rezerwowa studentów, którzy nie zostali wcześniej zaproszeni do składania dokumentów. Osoby z tej listy, które będą wówczas obecne z kompletem dokumentów, zostaną przyjęte na studia (w kolejności wyczytywania, do wypełnienia limitu).

Powyższe informacje dotyczą rekrutacji na studia licencjackie. Osoby rekrutujące się na studia magisterskie składają dokumenty w dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki.

13.02.2017

Ruszyła rejestracja elektroniczna w ramach rekrutacji lutowej na studia I i II stopnia na kierunku matematyka. Zachęcam do zapoznania się za szczegółowymi terminami i zasadami rekrutacji na studia licencjackie oraz na studia magisterskie. Samej rejestracji można dokonać w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Jest na to czas do 12 lutego 2017 r.

21.12.2016

Pojawiły się już terminy związane z rekrutacją lutową w roku 2017 na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku matematyka.

Rejestracja elektroniczna zostanie otworzona już 20 grudnia 2016 r.

Zachęcam do zapoznania się za szczegółowymi terminami i zasadami rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia.

17.12.2016
Kontakt

Kontakt

Instytut Matematyczny

pl. Grunwaldzki 2/4

50-384 Wrocław

rekrutacja@math.uni.wroc.pl

Dziekanat

ul. Joliot-Curie 15

50-383 Wrocław

71 375 7895

Masz pytanie? Zadaj je nam