Strona główna Ogłoszenia

Ogłoszenia

Nastąpiła zmiana miejsca składania dokumentów dla kandydatów na studia magisterskie. Należy je składać w Instytucie Matematycznym UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, pok. 303 w dniu 20 września bądź w dniach 23-24 września 2019 r. w godz. 8:00-13:00.

05.09.2019

Osobom planującym rekrutację na studia magisterskie przypominamy, że zostały otwarte zapisy na egzamin wstępny na te studia (jest on tożsamy z egzaminem licencjackim dla naszych studentów). Zapisy będą otwarte do 11 września 2019.

19.08.2019

Osobom pragnącym dostać miejsce w akademiku przypominamy, że 19 lipca 2019 r. rozpoczyna się składanie wniosków (elektronicznych) o akademik. Wnioski można składać do 30 lipca.

Wszelki szczegółowe informacje oraz procedurę składania wniosku można znaleźć na tej ogólnouniwersyteckiej stronie. Warto poczytać dokumenty, które można znaleźć na ww. stronie i na stronach z nią powiązanych (uważnie i dociekliwie, bo nie wszystkie informacje muszą być łatwo dostępne).

18.07.2019

Wszystkie osoby przyjęte na pierwszy rok studiów matematycznych zapraszamy na przeznaczoną dla nich stronę pierwszego roku, na której pojawiają się ważne dla nich informacje. Obecnie znajduje się tam np. plan dnia adaptacyjnego.

18.07.2019

Rekrutacja lipcowa na matematykę zakończona! Przyjęliśmy 204 osoby, wypełniając tym samym limit miejsc (już w pierwszej turze). Wszystkim przyjętym gratulujemy!

Przypominamy o konieczności niezwłocznego wniesienia opłaty za legitymację studencką (tym, którzy chcą ją dostać).

18.07.2019

Rejestracja elektroniczna w ramach rekrutacji na studia I stopnia została zamknięta. Teraz Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne wśród osób, które zarejestrowały się i wniosły opłatę rekrutacyjną.

Lista kandydatów do przyjęcia na studia zostanie ogłoszona w dniu 11 lipca. Osoby, które znajdą się na tej liście, powinny dostarczyć stosowne dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Komisja będzie urzędować w dniach: 12 lipca (piątek) oraz 15-17 lipca (poniedziałek-środa) w godz. 9-14 w Instytucie Matematycznym UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, w sali 202 (tuż obok wejścia do Instytutu od strony parkingu).

W godzinach pracy Komisji można kontaktować się z nią telefonicznie pod nr. telefonu 71 375 74 94 oraz mailowo: ewa.lamch(at)uwr.edu.pl.

08.07.2019

Przypominamy o trwających zapisach na czerwcowy egzamin wstępny na studia II stopnia (jest on tożsamy z egzaminem licencjackim, kończącym studia I stopnia).

Zapisy trwają do piątku 17 czerwca 2019 r.

03.06.2019

Ruszyła rejestracja elektroniczna w ramach rekrutacji letniej na studia I i II stopnia na kierunku matematyka. Zachęcam do zapoznania się za szczegółowymi terminami i zasadami rekrutacji na studia licencjackie oraz na studia magisterskie. Samej rejestracji można dokonać w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Jest na to czas do 7 lipca 2019 r. (I stopień) bądź do 15 września 2019 r. (II stopień).

20.05.2019

Plan Dnia Otwartych Drzwi w Instytucie Matematycznego UWr, na który zapraszamy w sobotę 13 kwietnia 2019 r., można znaleźć na stronie Instytutu.

15.03.2019

Informujemy, że w tym roku Dzień Otwartych Drzwi w Instytucie Matematycznym UWr odbędzie się 13 kwietnia.

Więcej szczegółów wkrótce.

15.02.2019
Kontakt

Kontakt

Instytut Matematyczny

pl. Grunwaldzki 2/4

50-384 Wrocław

rekrutacja@math.uni.wroc.pl

Dziekanat

ul. Joliot-Curie 15

50-383 Wrocław

71 375 7895

Masz pytanie? Zadaj je nam