Content
INSTYTUT MATEMATYCZNY
 
dot
logo  
 
dot dot

 
dot dot
dot  
dot
dot
Studia
dot
Studenci
dot
Forum IM
dot
Aktualności
dot
Praca
dot
Popularyzacja matematyki
dot
 
dot
Instytut
dot
Badania i seminaria naukowe
dot
Redagujemy
dot
Biblioteka
dot
Nasze sukcesy
dot
Linki
dot
 
 
Szybki dostęp:
dot
E-learning
MathSciNet
Poczta  Webmail
USOSweb
 
Nowa poczta
(Zimbra)
dot
dot
 
 
Współpracujemy z:
dot

 
dot
dot

TABLICA OGŁOSZEŃ

Dyrekcji Instytutu Matematycznego dla studentów
24.09.2015    Wszyscy studenci
   Parzystość tygodni w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016.
 
24.09.2015    Studenci 1. roku studiów I, II i III stopnia
   Studenci rozpoczynający studia licencjackie, magisterskie bądź doktoranckie zobowiązani są wziąć udział w szkoleniu bhp oraz ppoż. Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest prowadzone na platformie e-learningowej i trwa od 15 października 2015r. do 31 stycznia 2016 r. Niezbędne szczegóły można znaleźć tutaj.
 
4.09.2015    Studenci 1. roku studiów I i II stopnia
   Informacje dotyczące nauki języków obcych na studiach licencjackich na matematyce i ISIMie oraz na studiach magisterskich.
 
16.02.2015    Wszyscy studenci
   Parzystość tygodni w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015.
 
8.02.2015    Osoby piszące prace magisterskie
   W dniu 22 lutego 2015 r. wchodzą w życie nowe zasady składania prac magisterskich, dotyczące prac, które będą bronione po tym terminie. Szczegóły tutaj.
 
21.10.2014    Wszyscy studenci
   Zasady opłat za powtarzanie zajęć na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
21.10.2014    Wszyscy studenci
   Parzystość tygodni w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015.
 
23.03.2014    Studenci studiów licencjackich
   Od czerwca 2014 r. zmienia się format egzaminu licencjackiego. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.
 
11.03.2014    Studenci studiów magisterskich
Studenci realizujący dwie specjalności
   Informacja Dziekana dotycząca sposobu zapisywania się na pisemny egzamin magisterski oraz ukończenia studiów I i II stopnia na dwóch lub więcej specjalnościach.
 
21.02.2014    Wszyscy studenci
   Parzystość tygodni w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014.
 
20.02.2014    Studenci studiów magisterskich, realizujący specjalność Zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, rozpoczynający studia jesienią 2013 r. i później
   Decyzje dotyczące zaliczania pewnych przedmiotów na nurcie statystycznym i nurcie aktuarialnym.

Więcej szczegółów
 
10.02.2014    Studenci ponownie rekrutujący się na studia I stopnia
   Dziekan dr hab. Janusz Wysoczański informuje, że w przypadku powtórnej rekrutacji na studia I stopnia na kierunek matematyka w ramach rekrutacji śródrocznej osób, które studiowały już w naszym Instytucie, zamierza on pozytywnie rozpatrywać wnioski o uznanie zaliczenia następujących przedmiotów:

- Analiza matematyczna 1 i 2,
- Algebra liniowa 1 i 2,
- Wstęp do matematyki,
- Kombinatoryka i elementy rachunku prawdopodobieństwa,
- Wprowadzenie do laboratorium komputerowego,

pod warunkiem, że zaliczenia tych przedmiotów zostały uzyskane w sesji letniej roku akademickiego 2012/2013 lub w sesji zimowej roku akademickiego 2013/2014.
 
10.02.2014    Wszyscy studenci
   Dziekan dr hab. Janusz Wysoczański informuje, że w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 stawka za powtarzanie zajęć wynosi 12 PLN/h (tak, jak było, stawki są ustalane raz na rok) i zgodnie z decyzją Dziekana jest pobierana tylko za powtarzanie ćwiczeń z danego przedmiotu.

Więcej szczegółów
 
7.10.2013    Wszyscy studenci
   Zasady opłat za powtarzanie zajęć na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
4.10.2013    Studenci studiów magisterskich
   Dziekan ogłasza, że studenci, którzy odbyli praktykę na studiach licencjackich, będą ją mieli przepisaną/zaliczoną na studiach magisterskich - nie muszą robić drugi raz.
 
31.08.2013    Studenci powtarzający jakiś przedmiot
   Informacja Dziekana w związku z nowymi stawkami odpłatności za powtarzanie przedmiotów.
 
18.02.2013    Studenci studiów magisterskich, rozpoczynający studia w lutym 2013 r. i później
   Poprawiona informacja Dziekana w sprawie zaliczanie zajęć WF.
 
4.10.2012    Studenci niepełnosprawni
   Regulamin przyznawania w UWr dofinansowania ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.
 
16.05.2012    Studenci I roku
   18 maja (piątek), godz. 10:00 (przed wykładem z Analizy), sala HS - krótkie spotkanie dla wszystkich studentów I roku ("zwykli" i "śródroczni"), planujących realizowanie specjalności nauczycielskiej.

Należy przygotować decyzję dotyczącą dwuzawodowości swojej specjalizacji i wyboru drugiego przedmiotu specjalnościowego. Obecność wszystkich zainteresowanych jest bardzo ważna ze względu na konieczność zaplanowania hospitacji i praktyk pedagogicznych. Jeśli ktoś nie może być obecny na spotkaniu, powinien skontaktować się z p. Małgorzatą Mikołajczyk (mejlowo lub w godzinach konsultacji).
 
10.01.2012    Wszyscy studenci
   Zapraszamy do wypełniania ankiet studenckich w USOSwebie.
 
02.01.2012    Wszyscy studenci
  

Poniższe ogłoszenie jest NIEAKTUALNE. Dziekanat już podpiął wszystko co trzeba, prosimy NIE podpinać/odpinać niczego samemu.

PRZED pobraniem karty egzaminacyjnej z Dziekanatu proszę w USOSWEBie podpiąć przedmioty (z semestru zimowego 2011/12) pod swój program studiów i pod aktualny etap tego programu.

Do podpięć można dostać się następująco:
po zalogowaniu [DLA STUDENTÓW][MOJE STUDIA][PODPIĘCIA]

 
11.09.2011    Studenci specjalności Matematyka z informatyką (studia II stopnia)
   W związku z malejącą liczbą uczestników przedmiot Teoretyczne Podstawy Informatyki będzie oferowany co 2 lata, a nie jak dotychczas corocznie. Planujemy oferować go w semestrze zimowym roku akademickiego N/P (nieparzysty/parzysty).

Jest to przedmiot obowiązkowy dla specjalności Matematyka z informatyką (studia II stopnia). Studenci studiów II stopnia realizujący tę specjalność powinni zapisać się na TPI w bieżącym semestrze - po raz kolejny TPI będzie oferowane w semestrze zimowym 2013/14.
 
10.06.2011    Studenci III roku
   Krótki poradnik dla studentów kończących studia licencjackie i chcących zacząć studia magisterskie.
 
1.06.2011   Studenci I roku
   9 czerwca (czwartek), godz. 13:45, sala HS - spotkanie studentów I roku (także śródrocznych), planujących wybrać specjalność nauczycielską, z Dyrekcją i Opiekunem specjalności.
 
30.03.2011    Wszyscy studenci
   Informacje Dziekana dotyczące różnych aspektów zaliczania przedmiotów.
 
27.02.2011    Wszyscy studenci
   Zasady zapisów na zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2010/2011.
 
25.02.2011   Wszyscy studenci
   Informacja Dziekana o zapisywaniu się na zajęcia dla studentów, którzy nie zaliczyli pewnych przedmiotów
 
12.01.2011    Studenci I roku
   Na stronach pierwszego roku (jesienni i śródroczni) pojawiły się zasady, na podstawie których Dziekan będzie podejmował decyzję o zaliczeniu (bądź nie) semestru.
 
05.01.2011   Studenci III i V roku
   Wszystkie terminy egzaminów dyplomowych w roku 2010/2011 i wydarzeń z nimi związanych są już ogłoszone na stronie egzaminów dyplomowych.

Przypominamy, że obowiązuje internetowa rejestracja także na ustny egzamin magisterski.
 
09.06.2010   Studenci I roku
   Spotkanie studentów I roku, którzy planują realizować specjalność nauczycielską, z dyrekcją IM i kierownikiem PDM w sprawie deklaracji drugiej specjalności, programu zajęć i tym podobnych spraw, odbędzie się w piątek 18 czerwca o godz. 12.15 w sali 601.

Obecność zainteresowanych osób obowiązkowa.
 
10.05.2010   Studenci studiów licencjackich
   Uchwała Rady Wydziału z dnia 27.04.2010 w sprawie zaliczania jęz. obcych na kierunku matematyka.

Uchwała Rady Wydziału z dnia 30.03.2010 w sprawie zaliczania jęz. angielskiego na kierunku matematyka.
 
07.04.2010    Studenci studiów licencjackich
   Ogłoszenie Dziekana w sprawie zasad zaliczania języków obcych na kierunku matematyka.
 
30.03.2010    Wszyscy studenci
   Ogłoszenie pracowni dydaktyki matematyki: imprezy popularnonaukowe w IM, przy których można zaliczać praktyki studenckie.
 
24.02.2010    Wszyscy studenci
   Ogłoszenie Dziekana w sprawie zapisów na zajęcia.
 
19.01.2010    Wszyscy studenci
   Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego uczestniczy w programie MSDN Academic Alliance, w ramach którego pracownicy i studenci mogą bezpłatnie korzystać z wielu programów firmy Microsoft. Osoby, które chcą skorzystać z tego programu, powinny wypełnić deklarację i zgłosić się do Sekretariatu IM (pok. 511).
 
10.01.2010   Studenci III, IV i V roku
   Można już zapisywać się na egzaminy dyplomowe w lutym 2010r.
 
03.11.2009   Studenci III, IV i V roku
   Wszystkie terminy egzaminów dyplomowych w roku 2009/2010 i wydarzeń z nimi związanych są już ogłoszone na stronie egzaminów dyplomowych.

Zwracamy uwagę, że w tym roku po praz pierwszy obowiązywać będzie internetowa rejestracja na ustny egzamin magisterski.
 
30.10.2009   Rowerzyści
   Niestety, z powodu prac budowlanych został zamknięty kojec na rowery. Podobno ma być otwarty za 3 tygodnie, czyli ok. 20 listopada.
 
01.10.2009   Studenci specjalności nauczycielskiej
   W poniedziałek 5.10.2009 pani Małgorzata Mikołajczyk będzie w godzinach 13-17 w pokoju 717 do dyspozycji studentów specjalności nauczycielskiej, którzy mają różnorakie pytania i problemy.
Można będzie wtedy konsultować indywidualne plany zajęć na studiach nauczycielskich dwuzawodowych.
 Archiwum roku akademickiego 2008/2009.
 
dot
 
 
STRONA GŁÓWNA  |   SZUKAJ  |  

pl. Grunwaldzki 2/4,   50-384 Wrocław   POLSKA
tel.: (+48) 71 37 57 401,  e-mail: dyrekcja@math.uni.wroc.pl